Rok 2003 - Uczę się od Jezusa

Ignacjańskie Rekolekcje Radiowe zatytułowane "Uczę się od Jezusa"

Przeprowadzone w Radiu Józef od 18 maja do 7 czerwca 2003.


Wprowadzenia do medytacji parzystych prowadzi Piotr Kropisz SJ,

zaś do medytacji nieparzystych i konferencje Remigiusz Recław SJ.


Konferencja nr 01 (O metodzie medytacji) Rozmiar: 7.22 MB

J 1, 35-42 wprowadzenie do medytacji nr 01 Rozmiar: 1.76 MB

Mk 8, 27-30 wprowadzenie do medytacji nr 02 Rozmiar: 1.48 MB

Łk 2, 25-35 wprowadzenie do medytacji nr 03 Rozmiar: 1.84 MB

Łk 15, 11-32 wprowadzenie do medytacji nr 04 Rozmiar: 1.80 MB

Mt 8,5-13 wprowadzenie do medytacji nr 05 Rozmiar: 1.93 MB

Mt 7, 21-27 wprowadzenie do medytacji nr 06 Rozmiar: 1.33 MB

Konferencja nr 02 (O problemach na modlitwie) Rozmiar: 4.16 MB

Łk 2, 41-50 wprowadzenie do medytacji nr 07 Rozmiar: 3.23 MB

Łk 18, 9-14 wprowadzenie do medytacji nr 08 Rozmiar: 1.19 MB

J 5, 1-18 wprowadzenie do medytacji nr 09 Rozmiar: 1.61 MB

Dz 5, 1-11 wprowadzenie do medytacji nr 10 Rozmiar: 1.67 MB

Łk 9, 51-56 wprowadzenie do medytacji nr 11 Rozmiar: 1.60 MB

Mk 6, 30-44 wprowadzenie do medytacji nr 12 Rozmiar: 1.70 MB

Łk 19, 1-10 wprowadzenie do medytacji nr 13 Rozmiar: 2.22 MB

Dz 9, 1-18 wprowadzenie do medytacji nr 14 Rozmiar: 2.26 MB

Konferencja nr 03 (O tym, co po tych rekolekcjach) Rozmiar: 3.44 MB

Łk 17, 11-19 wprowadzenie do medytacji nr 15 Rozmiar: 2.15 MB

J 1, 19-37 wprowadzenie do medytacji nr 16 Rozmiar: 1.79 MB

J 17, 6-26  wprowadzenie do medytacji nr 17 Rozmiar: 2.54 MB

J 20, 19-23 wprowadzenie do medytacji nr 18 Rozmiar: 1.49 MB

Dz 4, 32-35 wprowadzenie do medytacji nr 19 Rozmiar: 1.68 MB

Dz 28, 1-10 wprowadzenie do medytacji nr 20 Rozmiar: 1.94 MB

1 Kor 12, 1-11 wprowadzenie do medytacji nr 21 Rozmiar: 1.85 MB